รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

 

งดสูบบุหรี่โลกงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้สถานพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%  ภายใต้คำขวัญที่ว่า “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่”โดยมี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระ นักเรียน นักศึกษา  ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมใจเดินรณรงค์ กว่า 100 คน

นายแพทย์เจษฎา กล่าวว่า การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรค มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใต้คำขวัญว่า “Health

Professionals Against Tobacco” หรือ “ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่” โดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายได้กำหนดให้ใช้ดอกลีลาวดีเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์

นายแพทย์เจษฎา กล่าวอีกว่า ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและผู้มารับบริการได้รับความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ และเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมรณรงค์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2554

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.