“รพ.วชิระภูเก็ต” จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สนับสนุน 5 ส

วชิระภูเก็ตเมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา บริเวณเวทีกลาง ศาลาอบอุ่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีฝ่ายบริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายแพทย์เจษฎา กล่าวว่า กิจกรรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และสร้างสมประสบการณ์ หลังได้รับการอบรม การพัฒนาองค์กรด้ายเทคนิค 5 ส ครบ 5 รุ่นตามหลักสูตร ในการที่จะนำองค์การไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

“หลังจากกิจกรรมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะมีระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถให้บริการอำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของโรงพยาบาล โดยการนำกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาปรับปรุงให้หน่วยงาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งการสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคีในองค์กร เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางไปสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”  นายแพทย์เจษฎา กล่าวในที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.