“แพทย์อาสา รพ.วชิระภูเก็ต” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

 

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.วชิระภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์อาสา พอสว. ให้บริการตรวจรักษา และส่งมอบของที่รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่รพ./ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ให้กับตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่  5 -7 เม.ย. 54

รพ.วชิระภูเก็ตรพ.วชิระภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.