แห่พระรอบเมืองภูเก็ตวันที่ 3 คึกคัก ม้าทรงศาลเจ้าสามกอง

ประเพณีถือศีลกินผัก
แห่พระรอบเมืองภูเก็ตวันที่ 3 คึกคัก ม้าทรงศาลเจ้าสามกองใช้อาวุธหวาดเสียวทั้งในตำนาน และนอกตำนานแสดงอิทธิฤทธิ์รับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก โดยมีประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมตั้งโต๊ะรับพระ

วันที่ 16 ต.ค. 58 เป็นวันที่ 4 ของประเพณีถือศีลกินผัก และเป็นวันที่ 3 ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต