แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจชาวภูเก็ต ถือศีลกินผัก

แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจชาวภูเก็ต ถือศีลกินผัก

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริพัฒนาที่อยู่อาศัยตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภูเก็ตมายาวนานกว่า 10 ปี มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมุ่งมั่นร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่าง “ประเพณีถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมย์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนได้ผนึกความร่วมมือสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

“แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ขอส่งแรงใจให้ชาวภูเก็ตแข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจของจังหวัดฟื้นตัวได้โดยเร็วนับจากนี้ ในโอกาสประเพณีมงคล งานถือศีลกินผักปี 64 พร้อมร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักด้วยการเชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ ซึ่งเป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนพนักงาน ร่วมอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผักระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคมนี้ โดยขอส่งความห่วงใยด้วยชุด Safety J-Kit ที่มีหน้ากากผ้าและแอลกอฮอลล์ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบญกับทางศาลเจ้า พร้อมสนับสนุนเงินบริจาคสำหรับการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำหรับ 4 ศาลเจ้าคือ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ นอกจากนี้ยังร่วมประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผัก ผ่านช่องทางการสื่อสารของแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยเผยแพร่ประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างยาวนาน” นายอุทัยกล่าว

คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Alternative Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแสนสิริ ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 9 โดยธนาคารไทยพาณิชย์และแสนสิริต่างมีแนวคิดเดียวกันในการมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เชิญชวนพนักงานและลูกค้าร่วมประเพณี เจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ที่สอดคล้องกับโครงการ SCB ชวนกันทำดี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ ร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่บ้านเมืองและคนรุ่นหลังต่อไป ขอให้การมีส่วนช่วยกันทำความดีในครั้งนี้ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคภัย และเศรษฐกิจของภูเก็ตดีขึ้นอย่างรวดเร็ว”

สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน เป็นเวลา 9 วัน ยังคงจัดในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องระมัดระวังด้านความปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

“เทศกาลถือศีลกินผักปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้ออกแบบ สัญลักษณ์ “น้ำเต้ามงคล” ซึ่งมีความหมายถึงสุขภาพดี ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ในชุด Safety J-Kit ที่มีหน้ากากผ้าและแอลกอฮอลล์ แก่ผู้ร่วมทำบุญและบริจาคเงินแก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ เพื่อแทนความห่วงใยให้ชาวภูเก็ต โดยแนวคิด “น้ำเต้ามงคล” เป็นการต่อยอดแนวคิดจาก “พัด” ที่แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานถือศีลกินผักในปีที่ผ่านมา ที่ใช้พัดเป็นตัวปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไป ในปีนี้จึงออกแบบมาเป็น น้ำเต้า ที่มีความหมายถึงสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปลอดโรคภัย ตามความเชื่อจีน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ที่ยังมีการแพร่ของโควิด พร้อมทั้งอวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ปี 64” คุณอุทัย และ คุณกนกวรรณ กล่าวปิดท้าย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.