อบต.ศรีสุนทร

เมื่อเวลา 10.00 น. (20 สิงหาคม 2553) ที่สนามกีฬาการเคหะ ชุมชนภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2553

อบต.ศรีสุนทร

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บ้านทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าพนักงาน นักเรียนและประชาชน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม

วันนี้ (2 ธ.ค.52) ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศรีสุนทร ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการถนนปลอดถังขยะ (ถนนเทพกระษัตรี) ขึ้น โดยร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกถนนเทพกระษัตรี เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางเดินและที่สาธารณะ

นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ว่า ขณะนี้สภา อบต.ศรีสุนทรได้ผ่านงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว