อบต.ศรีสุนทรผ่านงบปี 53 เผยเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ว่า ขณะนี้สภา อบต.ศรีสุนทรได้ผ่านงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประมาณการรายรับไว้ประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2552 ประมาณ 5 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากมั่นใจว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม-ธันวาคม) ภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น เพราะได้นำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีสามารถทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

“ในปีงบประมาณ 2553 งบประมาณที่วางไว้ส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ต่างจากปี 2552 ซึ่งเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และนอกจากการจัดสรรงบประมาณของ อบต.เองแล้ว ยังได้รับการผลักดันงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ ทั้งเรื่องของถนนหนทาง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ จากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดภูเก็ตด้วย”

นายธำรง ยกตัวอย่างโครงการใหญ่ที่ได้รับการผลักดันจาก ส.ส.ในพื้นที่ว่า ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณขุมน้ำ ร.พ.ช. เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 7 ล้านบาทเศษ และ อบต.ร่วมสมทบอีก 10% รวมงบดำเนินการทั้งหมดประมาณ 8.2 ล้าน บาทเศษ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เวทีกลาง ลานออกกำลังกาย แอโรบิก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสนามเปตอง สนามบาตเกตบอล เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง น้ำพุ พร้อมด้วยไฟแสงสว่างโดยรอบ และในอนาคตก็จะจัดทำโครงการถนนคนเดิน ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วคาดว่าจะดำนินการแล้วเสร็จประมาณกลางปีหน้า

นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งนาเคียน–ป่าคลอก เป็นถนนสายเลี่ยงเมืองอีกสายหนึ่งระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินการเป็นระยะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้งบประมาณจากทางหลวงชนบทดำเนินการไปแล้วประมาณ 7-8 ล้านบาท และจะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งยังคงใช้งบของกรมทางหลวงชนบทเป็นหลัก ทั้งนี้ทาง อบต.ได้สมทบงบประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ในการบุกเบิกเส้นทาง เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร และ ต.ป่าคลอก ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

นายธำรง กล่าวถึงงบอุดหนุนจากรัฐบาลว่า ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาก็ได้รับการผลักดันโครงการจากทาง สส.และสว.เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง อบต.ศรีสุนทร ได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ ร่วม 100 ล้านบาท เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรจำนวน  27 ล้านบาท โครงการขยายวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 7 ล้านบาทเศษ ถนนแนวสายไฟฟ้าแรงสูง สายป่าคลอก-ศรีสุนทร ประมาณ 20 ล้านบาท เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.