ศรีสุนทรจัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

ศรีสุนทรจัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมผู้ตัดสิน ผู้เข้าประประกวดและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิด

ศรีสุนทรชวนเที่ยวงาน “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน”

"คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน"

ตลอดทั้งวันของวันที่ 22 พ.ย. 55 เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรกว่า 30 คนได้ออกเดินทางจากเทศบาลตำบลศรีสุนทรโดยนำเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงที่เทศบาลเตรียมดำเนินการจัดขึ้น นำไปแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน

ปชส.ภูเก็ตพัฒนาเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้รับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ

Fix It Center

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ก.ค. 55 ที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดร. สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

บางมะรวน
บางมะรวน

นายกอบต.ศรีสุนทร ผุดไอเดียทำตลาดน้ำบางมะรวน พัฒนาขุมน้ำจากการทำเหมืองแร่ในอดีต เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของภูเก็ต พร้อมทำแปลงนาสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาในอดีต และเดินหน้าพัฒนาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

อบต.ศรีสุนทร - ICTเมื่อเวลา 09.30 น. (วันที่ 2 มิถุนายน 2554) ที่ ศูนย์ ICT องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” มี นายธำรง ตันตันติวิรัชกุล

อบต.ศรีสุนทรเมื่อเวลา 14.00 น. (วันที่ 11 พฤษภาคม 2554) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน ประเภทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รุ่นที่ 1

ศรีสุนทรเมื่อเวลา  10.00 น. วันนี้ (28 เม.ย. 54)  ที่ โรงแรมแอตพันตา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธำรง  ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิด ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน(English Camp for Kid 2011) โดยมีนางสาวบุษรา จินตนะ


อบต.ศรีสุนทรเมื่อเวลา 15.00 ณ สนามกีฬาการเคหะแห่งชาติ 2  บ้านลิพอน นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

วันเด็กในวันเสาร์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนมกราคมทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี 2554 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 โดย นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2554 ไว้ว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”

ภูเก็ตเมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (3 ธ.ค. 53) ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ ถนนเทพกษัตรี นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีสุนทร ร่วมกันทำความสะอาดถนนเทพกษัตรีเทพกษัตรี

บางมะรวน

บางมะรวนเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ขุมน้ำบางมะรวน (รพช.) นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง “วันนั้นที่บางมะรวน” ของตำบลศรีสุนทร โดยมี นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ภูเก็ตเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  ที่ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร และ นายแพทย์ประสิทธิ์ โกยศิริพงษ์  ประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

อนุสาวรีย์ท้าวเทพ

นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ซึ่งเป็นโครงการที่ตนได้เสนอไปทางจังหวัดเพื่อพิจารณาในเรื่องงบประมาณ และทางจังหวัดก็ได้อนุมัติงบประมาณมาให้ประมาณ 27 ล้านบาท