‘อบต.ศรีสุนทร’ จัดแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

อบต.ศรีสุนทร

เมื่อเวลา 10.00 น. (20 สิงหาคม 2553) ที่สนามกีฬาการเคหะ ชุมชนภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2553 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมทำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

อบต.ศรีสุนทร

นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อีก ทั้งเป็นการบริหารร่างกายให้แข็งแรง ทั้งเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เป็นผู้ร่าเริง รู้จักแพ้และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบมีการให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่างที่เรียกว่า มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ผลของการกีฬา คือ ผลทางร่างกายและทางจิตใจ นอกจากนั้นยังจะส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียว อันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทเปตอง และวอลเลย์บอล ในส่วนของวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2553 ทำการแข่งขันกีฬาประเภท แชร์บอล และ ฟุตบอล นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประเภทกีฬาพื้นบ้านเสริมสร้างความสามัคคีในในหมู่ คณะผู้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและหมู่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ประกอบไปด้วยการแข่งขันชักเย่อ วิ่ง 11 ขา กินวิบาก วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน เรือบก การแข่งขันเยียบลูกโป่งและการแข่งขันเก้าอีดนตรี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.