อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลการบริหารที่ดี ประจำปี 58 ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า คว้ารางวัล Certificate of Excellence จาก TripAdvisor

ทีมงาน รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ภูมิใจกับการได้รับรางวัล Certificate of Excellence จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวชื่อดัง TripAdviser ซึ่งเป็นมารีน่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ทีมงาน รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ภูมิใจกับการได้รับรางวัล Certificate of Excellence จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวชื่อดัง TripAdviser ซึ่งเป็นมารีน่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

(ภูเก็ต) รอยัล ภูเก็ต มารีน่า คว้ารางวัล Certificate of Excellence 2015

บิ๊กซีภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่น คปอ 8 ปีติดต่อกัน

บิ๊กซีสาขาภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่น คปอ แปดปีติดต่อกันนายประพฤทธิ์ สายวัฒนาสุข ผู้จัดการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ขึ้นรับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่น

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัล 8 ปีต่อเนื่อง

นายสุเมฆ เจริญศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 8 ต่อเนื่อง
นายสุเมฆ เจริญศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 8 ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายสุเมฆ เจริญศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต