ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัล 8 ปีต่อเนื่อง

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัล 8 ปีต่อเนื่อง

นายสุเมฆ เจริญศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 8 ต่อเนื่อง
นายสุเมฆ เจริญศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 8 ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายสุเมฆ เจริญศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 8 ต่อเนื่อง ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฯในพิธี ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.