พิธีเปิด The Living Art Festival 2020 และการเปิดบริการอีกครั้งของ บลูทรีภูเก็ต

ภูเก็ต 17 ธันวาคม 2563  — ผู้บริหารจากบลูทรีให้การต้อนรับแขก สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจในงานศิลปะ