คุณเข้าใจอัตราเงินเฟ้อหรือไม่? เหตุใดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จึงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อประจําเดือนกันยายน

ธนาคารแห่งประเทศไทยติวเข้มให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูในพื้นที่ภูเก็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทยติวเข้มให้ความรู้ทางการเงินสำหรับแก่ครูในพื้นที่ภูเก็ต

ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา ภูเก็ต แจงไม่ขาดสภาพคล่อง

กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา ภูเก็ต จำกัด แจงทางสหกรณ์ฯไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงินยังมีทุนหมุนเวียนกว่า 600 ล้านหลังเงินจำนวนหนี่งที่ฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นยังไม่ได้คืน
กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา ภูเก็ต จำกัด แจงทางสหกรณ์ฯไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงินยังมีทุนหมุนเวียนกว่า 600 ล้านหลังเงินจำนวนหนี่งที่ฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นยังไม่ได้คืน

นายภาวัต ศุภสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา ภูเก็ต จำกัด