ธนาคารแห่งประเทศไทยติวเข้มให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูในพื้นที่ภูเก็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทยติวเข้มให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูในพื้นที่ภูเก็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทยติวเข้มให้ความรู้ทางการเงินสำหรับแก่ครูในพื้นที่ภูเก็ต

ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 โดยมี นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายสัญชัย สุวรรณวงศ์ ผู้บริหารส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และครูจากสถานศึกษาต่างๆ ใน 9 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม

นางสุรีรัตน์กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูต่อเนื่องมา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 โดยช่วงปีแรกของการจัดอบรม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่ครูผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการอบรมให้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ทางการเงินสำหรับชีวิตประจำวันแก่ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา ซึ่งในปีนี้ โครงการ “อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู” ได้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู” ตามที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี และหลักสูตร “ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู”ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2557 สำหรับครูที่ยังมีอายุตัวและอายุงานไม่มาก เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย และมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมการเพื่อเกษียณอายุอย่างมีความพร้อมทางการเงินในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ในช่วงเช้า ได้ให้ครูที่เข้ารับการอบรม ร่วมกันทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะทางการเงิน รวมถึงรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “ธปท.การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” และหัวข้อ “การวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล”ซึ่งครูที่เข้าอบรมในครั้งนี้ เป็นครูที่อายุไม่เกิน 40 ปี โดยได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาแห่งละไม่เกิน 2 คน รวมทั้งหมด 60 คน จาก 32 โรงเรียน และ 1 วิทยาลัย ใน 9 จังหวัดภาคใต้ และในจำนวนนี้เป็นครูจาก สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน มีระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 1 วันครึ่ง

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x