ภูเก็ตเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11

ภูเก็ตเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ 24 พ.ค.57 นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พร้อมร่วมชมกิจกรรมการประกวดแพะ การแข่งขันแพะจ้าวลมกรด และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแพะ มี น.ส.สมหมาย

เกษตรจังหวัดภูเก็ต เตรียมเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เตรียมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ใน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน หมู่ที่1 อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตแถลงข่าวเริ่มต้นผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่

ภูเก็ตแถลงข่าวเริ่มต้นผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นาย สมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร เพื่อเตรียมพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตของ

ภูเก็ตเตรียมจัดงานแพะแห่งชาติ หวังขยายตลาดสู่ AEC

 

ภูเก็ตเตรียมจัดงานแพะแห่งชาติ หวังขยายตลาดสู่ AEC

วานนี้ (1 พ.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้ง

ผู้ว่าฯภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้ง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.57 นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลป่าคลอกเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่ฟาร์มสาธิต หมู่ที่ 2 บ้านบางแป ต.ป่าคลอก อ.ถลางและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต อ.ถลาง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการพัฒนากุ้ง

ภูเก็ตเตรียมแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ภูเก็ตเตรียมแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 มี.ค. 57) นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

อบจ.ภูเก็ต ฟังความเห็นก่อสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

อบจ.ภูเก็ต ฟังความเห็นก่อสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้แทนจากเทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ภูเก็ตวางแผนขอสนับสนุนฝนหลวง 15 มี.ค.นี้

ภูเก็ตวางแผนขอสนับสนุนฝนหลวง 15 มี.ค.นี้

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 มี.ค. 57 ที่ป้องประชุม ปภ.เขต 18 ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมวาระยามเช้า โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ภูเก็ตสัมมนาให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช

ภูเก็ตสัมมนาให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช

วันนี้ (3 มี.ค. 57) ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษ

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษ

ที่ฟาร์มสุขใจ บ้านแหลมหงา ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประคอง รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายประชา เครือศึก หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตสนับสนุนเกษตรกร เพิ่มการเลี้ยงแพะนมเพิ่มรายได้

ภูเก็ตสนับสนุนเกษตรกร เพิ่มการเลี้ยงแพะนมเพิ่มรายได้

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (4 ก.พ.57) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ภูเก็ตสนับสนุนงบ ไร่สับปะรดบ้านบางโรง

ภูเก็ตสนับสนุนงบ แปลงปลูกสับปะรดบ้านบางโรง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (31 ม.ค.57) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ภูเก็ตแถลงข่าวจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภูเก็ตแถลงข่าวจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 27 ม.ค. 57 นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทรงสิทธิ์ บุญผล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ตำบลราไวย์ นายสนธยา คงทิพย์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลเชิงทะเล

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2557

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2557 ดร. สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 /2557 และงานวันเกี่ยวข้าว