ภูเก็ตจัดประชุมวิชาการวันยางพาราอาเซียน

ภูเก็ตจัดประชุมวิชาการวันยางพาราอาเซียน

วันนี้ (10 เม.ย.56) ที่โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จัดงานประชุมวิชาการยางพาราระดับอาเซียนในวันยางพาราอาเซียน (ASEAN RUBBR DAY 2013)

ภูเก็ตหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภูเก็ตหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันนี้ (14 มี.ค. 56) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

ภูเก็ตจัดประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 1

กระบือไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่บริเวณสนามด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลการประกวดกระบือไทย จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

สับปะรดภูเก็ต

วันนี้ (21 ส.ค.) ที่บริเวณร้านคุณแม่จู้ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสับปะรดแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเยี่ยมชมสวนสับปะรด ในพื้นที่อำเภอถลาง

สับปะรดภูเก็ต

วันที่ 12 ก.ค. 55 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดภูเก็ต โดยมีนายวินัย ขวัญแก้ว เกษตรจังหวัดภูเก็ต, ผศ.เอนก ประทีป ณ ถลาง