ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2557

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2557

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2557 ดร. สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 /2557 และงานวันเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว เพื่อนำบริการด้านการเกษตรครบวงจรและการบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับส่งเสริมการรักษาประเพณีการเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมี นายสราวุธ สีสาคูคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว /นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต และประชาชน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อันเป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่าง วันที่ 1-31 มีนาคม 2557 ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ บริเวณแปลงนา บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยจัดร่วมกับงานเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาวขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและชุมชนบ้านไม้ขาว ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ นิทรรศการ ของหน่วยงานราชการ โดยให้บริการคลินิกหลัก คือ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก) และคลินิกเสริม จากส่วนราชการอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าว และ การจำหน่ายสินค้าของชุมชน

ขณะที่ นายสราวุธ สีสาคูคาม นายก อบต. ไม้ขาว กล่าวว่า ตำบลไม้ขาว นั้น มีเนื้อที่ประมาณ 32,193 ไร่ หรือ ประมาณ 51.51 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของเกาะภูเก็ต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีประชากร 12,574 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การทำสวนยางพารา การเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับจ้าง และค้าขาย โดยงานประเพณีวันเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาวนั้น เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2546 มีเนื้อที่ 62.5 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงนาผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ อบต.ไม้ขาว และชุมชนบ้านไม้ขาว ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านในชุมชนบ้านไม้ขาว ร่วมกันตั้งใจเผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x