ผลการเลือกตั้ง อบต.ภูเก็ต 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ซึ่งหมดวาระลง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อบต.เกาะแก้ว อบต.เชิงทะเล  อบต.เทพกระษัตรีย์  อบต.กมลา อบต.สาคู

นายสุรพงษ์ ปัญญาไวย์ อดีต นายก อบต. สาคู ผู้สมัคร นายกฯ เบอร์ 1 กลุ่ม รวมชนพัฒนา
นายสุรพงษ์ ปัญญาไวย์ อดีต นายก อบต. สาคู ผู้สมัคร นายกฯ เบอร์ 1 กลุ่ม รวมชนพัฒนา

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก อบต. 6 แห่งประกอบด้วย อบต. เกาะแก้ว อบต. กมลา อบต. เชิงทะเล อบต. เทพกระษัตรี อบต.สาคู และ อบต. ไม้ขาว ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 พ.ย. 54 เป็นไปอย่างคึกคัก

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณในปี 2554  ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท โดยโครงการหลักจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาในด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่