อบต.เทพกระษัตรี ตั้งงบ 60 ล้าน พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณในปี 2554  ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท โดยโครงการหลักจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาในด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรียังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในขณะนี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ ซึ่งปัญหานี้ทาง อบต. เทพกระษัตรีต้องมีการเตรียมแผนในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ในส่วนโครงการที่เน้นเป็นพิเศษ คือ โครงการที่เน้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน มาเป็นอันดับแรก และเรื่องของการศึกษา ตลอดจนเรื่องปัญหาภัยแล้ง เราก็ได้รับโครงการพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการฝายกั้นน้ำ ที่หมู่ที่ 9 บ้านป่าครองชีพ ตลอดจนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง คือ 5 โครงการ และที่สำคัญทาง อบต.เทพกระษัตรี ได้รับการอนุมัติโครงการท่าเทียบเรือ บ้านแหลมทราย ม. 6 รวมมูลค่า 26  ล้านบาท

โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบริเวณ 3 เหลี่ยมอันดามัน มีภูเก็ต พังงา กระบี่  รวมถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวยังทั้ง 3 จังหวัดนี้ และเป็นการย่อระยะเวลาในการเดินทาง อาทิเช่น หมู่เกาะพีพี ถ้ำลอดเขาพิงกัน รวมถึงโครงการถนนลาดยางซอยพรุเตย มูลค่า 1.7 ล้านบาท  โครงการสร้างถนนซอยเมฆา ซอยบัวฉาย ซอยอุตส่าห์  1.4  ล้านบาท

นายก อบต.เทพกระษัตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเก็บภาษีของทาง อบต.เทพกระษัตรีในปีงบประมาณ 2554 ตั้งเป้าการเก็บภาษี 25-30 ล้านบาท โดยภาษีที่ได้จากการจัดเก็บภาษีมากที่สุด คือ ภาษีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และภาษีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนำภาษีที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.