การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA รุ่นที่ 2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้า

วันที่ 28 กันยายน 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ

PEA ทุ่ม 112 ล้าน สายเคเบิลใต้น้ำ เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว ภูเก็ต

PEA ทุ่ม 112 ล้านบาทผลิตจ่ายไฟผ่านสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะนาคาใหญ่และเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ต
PEA ทุ่ม 112 ล้านบาทผลิตจ่ายไฟผ่านสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะนาคาใหญ่และเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 ส.ค. 58 เวลา 14.40 น. ที่บริเวณแหลมหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชาวบ้านป่าคลอกและบ้านพารา ยื่นหนังสือถึงผู้ว่า

ชาวบ้านป่าคลอกและบ้านพารา อ.ถลาง ภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือผู้ว่า
ชาวบ้านป่าคลอกและบ้านพารา อ.ถลาง ภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500KV และ ขอให้ไปปรับปรุงแนวที่มีอยู่เดิม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (15 พ.ค.58) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต