รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชมรม Go-Eco Phuket
รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชมรม Go-Eco Phuket
รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชมรม Go-Eco Phuket