รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชมรม Go-Eco Phuket
รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชมรม Go-Eco Phuket
รวมพลคนรักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชมรม Go-Eco Phuket

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปอุทยานแห่งชาติทางทะเล-อันดามันขึ้นทะเบียนมรดกโลกใครได้ประโยชน์” โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ วันที่ 19 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ (อาคาร5A) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สำรองที่นั่งฟรี 083-5505169
Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.