นายจุฑา  ดุมลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จะจัดงานเทศกาลเปิดฟ้ากมลา 2010 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2553 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา กล่าวว่า การจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวของกมลาในปีนี้นั้นจะใช้ชื่องานว่า Kamala Festival 2010 “เบิกฟ้า กมลา” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2553