ทต.ฉลอง สืบสาน สนันสนุนศาลเจ้ากวนอู (นาบอน) ยกเสาโกเต้ง

เทศบาลตำบลฉลองสืบสาน สนันสนุนศาลเจ้ากวนอู (นาบอน) ยกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์เริ่มต้นถือศีลกินผักภูเก็ต

เมื่อเวลา 17.09 น.วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองในนามเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วย นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายภัทรกร เชื้อชมพูภากร ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2558 ที่ศาลเจ้า กวนอู (บ้านนาบอน) หมู่1 ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ได้ประกอบพิธียกเสาโกเต้ง และอัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งอันเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลองสืบสาน สนันสนุนศาลเจ้ากวนอู (นาบอน) ยกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์เริ่มต้นถือศีลกินผักภูเก็ต

โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งต่างสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ศาลเจ้ากวนอู (บ้านนาบอน) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตที่ชาวบ้านมักจะมากราบขอพรองค์กวนอูแล้วประสบผลสำเร็จ ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้มีการรวบรวมเงินสร้างศาลเจ้าขึ้นมา ต่อมาไม่นานมีจอมปลวกขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอาคารทั้ง4ทิศ แต่อาคารไม้ส่วนบนมิได้ถูกทำลายโดยปลวกแต่อย่างใด สำหรับพิธีกรรม การ”ยกเสาโกเต้ง” มีประชาชนที่ร่วมพิธีได้นำทองคำเปลวติดตามลำต้นของเสาซึ่งใช้ต้นไผ่

อย่างไรก็ตามตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป แต่ละศาลเจ้าจะประกอบพิธีอัญเชิญองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ (องค์เก้าราชัน) จากปลายแหลมสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ตเพื่อไปประดิษฐานแต่ละศาล ซึ่งถือว่าเริ่มประเพณีถือศีลกินผักประจำปีแล้วจากนั้นแต่ละศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักซึ่งมีจำนวนกว่า 20 ศาลเจ้า จะประกอบพิธีอัญเชิญพระเล่งก้วน (ราชเลขา) และพระลำเต้า-ปักเต้า (ผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) และประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวงเจ (ฉ่ายหั้ว) ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมในวันแรกของการประกอบพิธีถือศีลกินผัก

โดยในปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักมีกำหนดระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2558

ลากูน่าภูเก็ต ร่วมงานประเพณีบ้านดอนสารทเดือนสิบ

ลากูน่าภูเก็ต ร่วมงานประเพณีบ้านดอนสารทเดือนสิบ
ยืนแถวแรก; ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี (ที่ 5 จากซ้าย); คุณวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอถลาง (ที่ 6 จากซ้าย); คุณสิทธิชัย จันทวุฒิ ผู้ใหญ่-บ้านหมู่ 4 (ที่ 7 จากซ้าย); คุณแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการกลุ่มลากูน่าภูเก็ต (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มลากูน่า ภูเก็ต และชาวบ้านดอนถ่ายภาพร่วมกันที่วัดเทพกระษัตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ลากูน่า ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน

แสนสิริ และ ไทยพาณิชย์ สืบสาน ถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

แสนสิริ และ ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
แสนสิริ และ ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อเจตนารมย์ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ชาวดิแอทติจูดคลับ ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น พ้อต่อ ปี 58

"ชาวดิแอทติจูดคลับ" ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “พ้อต่อ” ปี 2558
“ชาวดิแอทติจูดคลับ” ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “พ้อต่อ” ปี 2558

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ดิ แอท ติ จูด คลับ จำกัด และบริษัทในเครือ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต