ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.45 น. ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต