ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาด้าเจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ สสปน. กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงาน นำเสนอความคืบหน้า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand การที่ไทยจะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี

โดยเฉพาะในห้วงวันที่ 25 – 29 ก.ค. 65 ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแบ่งปันความสุขต้อนรับผู้มาเยือน

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนทั้งในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่สำหรับการจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand เพื่อให้สถานที่การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.