มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ฉีดวัคซีนประจำปี บ้านพักพิงสุนัขจังหวัดภูเก็ต

สัตวแพทย์และหน่วยบริการสวัสดิภาพสัตว์ชุมชน มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ร่วมกับสัตวแพทย์

ซอยด๊อกร้องผู้ว่าฯ ภูเก็ต อนุญาตกลุ่มอาสาเข้าพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด

จากเหตุกลุ่มจิตอาสาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ตยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม