ซอยด๊อก ฉีดวัคซีนประจำปี บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต

ซอยด๊อก ฉีดวัคซีนประจำปี บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีและตรวจสุขภาพสุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มอาสาสมัครผู้รักสัตว์ลงพื้นที่ด้วย

สัตวแพทย์ของซอยด๊อกได้ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวมห้าโรคให้แก่สุนัขทั้งสิ้น 739 ตัว ให้ยาบราแวคโตเพื่อดูแลสุขภาพผิวหนังแก่สุนัข 16 ตัวและได้วางแผนที่จะให้ยาบราแวคโตนี้แก่สุนัขทุกตัวในอีก 2 -3 สัปดาห์ ในขณะที่ฉีดวัคซีนทีมแพทย์ได้ทำการรักษาสุนัขจำนวน 40 ตัวควบคู่กันและจะส่งหน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์เคลื่อนที่เข้าไปติดตามผลการรักษาทุกวันพุธ พร้อมนำส่งสุนัขบางส่วนที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนกลับไปยังโรงพยาบาลของมูลนิธิฯ เพื่อทำการรักษาต่อไป

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยพร้อมกล่าวว่าตนยินดีอย่างยิ่งที่การดูแลสุนัขบ้านพักพิงเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุนัขจรจัดเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บ้านพักพิงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสุนัข แต่ด้วยจำนวนสุนัขที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังมีกำลังคนเท่าเดิมนั้นทำให้อาจไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การมีซอยด๊อกและกลุ่มจิตอาสาซึ่งมีใจรักสัตว์เข้ามาช่วยที่บ้านพักพิงทำให้การดูแลสุนัขเหล่านี้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม นายเทวินได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 จึงฝากให้การดำเนินงานเป็นไปโดยรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและกลุ่มจิตอาสา นายเทวินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดที่บ้านพักพิงฯ และได้อนุญาตให้ซอยด๊อกและกลุ่มจิตอาสาเข้าพื้นที่เพื่อดูแลสุนัขร่วมกันอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยซอยด๊อกจะจัดหน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์เข้าไปดูแลสุขภาพสุนัขทุกวันพุธ และกลุ่มอาสาเข้าไปทำงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านพักพิงฯ ในการดูแลสุนัขที่มีจำนวนมาก ทั้งนี้ต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.