มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ฉีดวัคซีนประจำปี บ้านพักพิงสุนัขจังหวัดภูเก็ต

สัตวแพทย์และหน่วยบริการสวัสดิภาพสัตว์ชุมชน มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ร่วมกับสัตวแพทย์

มูลนิธิซอยด๊อก เร่งฉีดวัคซีน กรณีไข้หัดสุนัขระบาดบ้านพักพิง

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนรวม 6 โรคให้แก่สุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต