ประกวดธิดาท้าวเทพฯ ประจำปี 2558

ทต.ศรีสุนทร จัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558
ทต.ศรีสุนทร จัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบล