ประกวดธิดาท้าวเทพฯ ประจำปี 2558

ประกวดธิดาท้าวเทพฯ ประจำปี 2558

ทต.ศรีสุนทร จัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558
ทต.ศรีสุนทร จัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบล ศรีสุนทร เป็นประธานเปิดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558  โดยมีนายประเทือง  เกื้อกลิ่น ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร. สังกัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  คณะกรรมการตัดสิน  ผู้เข้าประกวด ตลอดจนพี่น้องประชาน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

นายวรวุฒิ  ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบรรพชน ที่ได้สละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงปัจจุบันและให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร    อัตลักษณ์ วัฒนธรรม การแต่งกายชุดพื้นเมืองของชาวภูเก็ตและกระตุ้นให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รูจักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และรู้จักจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำมาเป็นเงินสวัสดิการใช้จ่ายในการช่วยเหลือสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของกองทุนต่อไป

ในส่วนของผลการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รางวัลชนะเลิศ ธิดาท้าวเทพ ฯ ได้แก่ หมายเลข  2  นางสางศิรินภา ผาบเต๋จ๊ะ  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  หมายเลข 12 นางสาวกิตติมา  ยอดสร้อย รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่ หมายเลข 4 นางรุจิรา  นาสวาสน์   รางวัลขวัญใจประชาชน  ได้แก่หมายเลข 7 นางสาว จิราภรณ์ ประทีป ณ ถลาง

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822603317814664.1073741863.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.