อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรักสามัคคี
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรักสามัคคี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต