อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุน 2.7 ล้านบาท สนับสนุนกีฬานักเรียน ฯ

อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุน 2.7 ล้านบาท สนับสนุนกีฬานักเรียน ฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงิน 2,700,000 บาท สนับสนุนโครงการกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ผ่านนางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 2 และว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 เข้าร่วม ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนภูเก็ต โดยอุดหนุนงบประมาณ 2,700,000 บาท ให้กับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาสุระกุล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ทำให้คนภูเก็ตมีสุขภาพที่ดีต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.