อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรักสามัคคี
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรักสามัคคี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬานักเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2558” โดยมี นางสาวปิยมน แซ่อ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันฯ ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมนักกีฬา ผู้ปกครอง และนักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนสะพานหิน, สนามกีฬาโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต และสนามกีฬาสุระกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรัก ความสามัคคี และได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีจำนวน 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด กีฬาเปตอง กีฬาหมากฮอส และกรีฑา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 คน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.