ภูเก็ตเตรียมจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ค. 58 ที่ห้องประชุม POC ภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต