จัดสรรให้ “เงินทำงาน” ด้วยผู้ช่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้เงินก้อนมาเป็นหลักล้าน จากการเลย์ออฟพนักงานในช่วงที่บริษัทปรับโครงสร้าง

ภูเก็ตเตรียมจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ค. 58 ที่ห้องประชุม POC ภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต