กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้ สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม

“หนูน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย”

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆหนูๆ โครงการประกวด “หนูน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรอง และกระตุ้นพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ ให้มีร่างกายทีแข็งแรงเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย


โดยภายในงาน มีการประกวดหลายประเภท อาทิ ประกวดแข่งคลาน สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 -12 เดือน, ประกวดเดินเตาะแตะ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 24 เดือน, ประกวดต่อบล็อก สำหรับเด็กอายุระหว่าง 25 – 35 เดือน และประกวดความสามารถพิเศษ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 – 5 ปี นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก บูธตรวจพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด” จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ และสนุกกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ของครอบครัวอีกมากมาย

โครงการประกวด “หนูน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย” จะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ชั้น G โซนภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 076-600-111