จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ – ราชภัฏภูเก็ต

จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติ
จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สืบสานตำนานดนตรีไทย ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครู

สืบสานตำนานดนตรีไทย เสริมสิริมงคล ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครูบูรพาจารย์
สืบสานตำนานดนตรีไทย เสริมสิริมงคล ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครูบูรพาจารย์

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต