จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ – ราชภัฏภูเก็ต

จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ – ราชภัฏภูเก็ต

จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติ
จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2558 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชา ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างหนาตา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่พิธีการสรงน้ำเทพแห่งครู  พิธีถวายเครื่องสังเวย  พิธีครอบครู พิธีอัญเชิญเทพ เทวดา ครู สถิตสู่ที่ประทับ เป็นต้น ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “เราได้เปิดสอนสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย และการแสดงร่วมสมัย ซึ่งสาขาวิชาของเราได้นำศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี้ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นให้บริการด้านบุคลากรนาฏศิลป์ การให้บริการด้านการแสดงประกอบพิธีการแก่ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเติมเต็มประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ของการเรียนรู้ศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียน ครู และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะการจัดการแสดงในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกประจำชาติอีกด้วย” ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กล่าว

จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติhttp://news.phuketindex.com/lifestyle/mask-227484.html

Posted by Phuket Journal on Monday, October 19, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: