ชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีแห่พระวันสุดท้าย

ชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีแห่พระวันสุดท้าย 190 ปีงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 คึกคัก ส่วนปีหน้า ตรงกับวันที่ 1-9 ต.ค.2559
ชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีแห่พระวันสุดท้าย 190 ปีงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 คึกคัก ส่วนปีหน้า ตรงกับวันที่ 1-9 ต.ค.2559

บรรยากาศในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ต 21 ต.ค.58 คึกคักไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ศาลเจ้ากะทู้ ประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง

ศาลเจ้ากะทู้ศาลเจ้าแห่งแรกที่เริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักและมีอายุมากกว่า 200 ปีประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง
ศาลเจ้ากะทู้ศาลเจ้าแห่งแรกที่เริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักและมีอายุมากกว่า 200 ปีประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองมีนักท่องเที่ยวประชาชนนับหมื่นคนแห่ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ต.ค.58 บรรยากาศการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ต งานประเพณีถือศีลกินผัก

แห่พระรอบเมืองภูเก็ตวันที่ 3 คึกคัก ม้าทรงศาลเจ้าสามกอง

ประเพณีถือศีลกินผัก
แห่พระรอบเมืองภูเก็ตวันที่ 3 คึกคัก ม้าทรงศาลเจ้าสามกองใช้อาวุธหวาดเสียวทั้งในตำนาน และนอกตำนานแสดงอิทธิฤทธิ์รับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก โดยมีประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมตั้งโต๊ะรับพระ

วันที่ 16 ต.ค. 58 เป็นวันที่ 4 ของประเพณีถือศีลกินผัก และเป็นวันที่ 3 ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง