กำหนดมาตรการการใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร

อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
แขวงการทางภูเก็ตกำหนดมาตรการการใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต