กำหนดมาตรการการใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร

กำหนดมาตรการการใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร

อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
แขวงการทางภูเก็ตกำหนดมาตรการการใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร หลังจากที่มีการเปิดใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรและทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงษ์ คล้ายแก้ว ผกก.สภ.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายจตุรงค์ แก้วกสิ นักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลตำบลวิชิต ผู้นำชุมชน ผู้จัดการโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร เป็นต้น

พ.ต.อ.กิตติพงษ์ คล้ายแก้ว ผกก.สภ.วิชิต กล่าวว่า หลังจากที่มีการเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรอย่างเป็นทางการ พบว่า สภาพการจราจรบริเวณทางแยกทางร่วมมีความคล่องตัวขึ้น แต่ยังมีปัญหาความไม่เข้าใจของผู้ใช้รถใช้ถนน และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยปัญหาที่พบในช่วงที่ผ่านมา เช่น รถมาจากแยกโลตัส มากลับรถที่หัวเกาะกลางถนนใกล้ปากอุโมงค์ฯ ฝั่งหน้าบิ๊กซี ุทำให้การจราจร ไม่คล่องตัว, รถที่ออกจากห้างเซ็นทรัลฯ เลี้ยวขวาตัดหน้ารถที่เข้า – ออก อุโมงค์ฯ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุฯ,ฝั่งหน้า ร.ร.วิชิตสงคราม รถที่เดินรถผิดช่องทางเมื่อออกจากอุโมงค์ฯ แล้วกลับรถ ที่บริเวณปากอุโมงค์ฯ ทำให้กีดขวางการจราจรทางตรง, ปัญหาความไม่ชัดเจนของป้ายห้ามและจำกัดความสูง  เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปคอยอำนวยความสะดวกและชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน

หลังจากมีการนำเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายแล้ว นายสมัคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่จึงยังทำให้เกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งจะนำปัญหาต่างๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การติดป้ายแจ้งเตือนเพิ่มขึ้น การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนเหตุที่รถจักรยานยนต์ทุกประเภทและรถจักรยานไม่สามารถใช้อุโมงค์ได้ เนื่องจากการออกแบบช่องจราจรภายในอุโมงค์ซึ่งมี 3 ช่องจราจร ไม่มีช่องสำหรับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ และแบบที่ออกมานั้นก็ใช้เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.