…ศิลปะสำหรับคนทั่วๆ ไป อาจจะหมายถึง การขีดเขียนให้สวยงามน่ามอง แต่สำหรับนิยามคำว่าศิลปะของ ถาวร เมรุรัตน์ หรือ ‘ครูใหญ่’ นั้นหมายถึง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์