เทศบาลเมืองป่าตอง รับฟังความคิด ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลเมืองป่าตองรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ต่อโครงการการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง
เทศบาลเมืองป่าตองรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ต่อโครงการการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตองรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์