จัดสรรสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อย วงเงิน 20,000,000 บาท

ดร.พัลลภ  สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ดร.พัลลภ
สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา13.00น วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุม คกก.บริหารเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนับสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง   รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ
ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนับสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต