อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน

สัมมนาจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชน จ.ภูเก็ต

สัมมนาจริยธรรมคริสเตียน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต