อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา (กิจกรรมคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี) โดยมี อ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์ ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย องค์กรเครือข่ายคริสต์ศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา (กิจกรรมคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี) ในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสร่วมกันของคริสตชนและประชาชน รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ ตามหลักคำสอนของพระองค์เยซูคริสต์เจ้า

ทั้งนี้ เนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลประจำปี ซึ่งในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเทศกาลแห่งการให้ และเป็นเทศกาลแห่งความสุข ดังนั้น ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่มีความสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรเครือข่ายคริสต์ศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของคริสต์ศาสนา ซึ่งถือว่าแก่นแท้ของวันคริสต์มาสอยู่ที่การระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ เพราะพระองค์ทรงรักโลก จึงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่า “พระเยซู” เพื่อให้มนุษย์รอดพ้นจากความเป็นทาส และความชั่วของบาปต่างๆ ดังนั้น ความสำคัญของวันคริสต์มาส จึงอยู่ที่การฉลองความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์ และฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์

การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเกมส์ ลานนิทรรศการ คริสต์มาสเทียเตอร์ กิจกรรมซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงวงดนตรี การอธิษฐานขอการอวยพรจากพระเจ้า บทเพลงประสานเสียงจากคริสตจักร และกิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่ถึง 3 รางวัล ได้แก่ ทองคำ 1 บาท ไอโฟน 6s (สี pinkgold) และรถจักรยานยนต์ YAMAHA GT 125 CC

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ประจำปี เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา http://news.phuketindex.com/government/christmas-228330.html

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 22, 2015

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.