อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ครั้งที่ 6

แข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ครั้งที่ 6
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน)