เทคนิคการเลือกใช้ พื้นไวนิลพร้อมบริการติดตั้งเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

เมื่อไม้กลายเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมน้อยลงจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า, บางคนอาจไม่ต้องการเจอปัญหาไม้ผุ

ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง

ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง เน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายเพื่อให้ราคาสะท้อนความจริงมากที่สุด
ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง เน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายเพื่อให้ราคาสะท้อนความจริงมากที่สุด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์