มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลในภาพ:
1. ดร.แคทเธอรีน พอลัค ผู้อำนวยการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
2. มร.จอห์น ดัลลี ผู้ร่มก่อตั้งและรองประธานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
3. รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเร่งรัดและติดตามโครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภูเก็ต – 12 พฤษภาคม 2558 เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย องค์กรการกุศล