มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลในภาพ:
1. ดร.แคทเธอรีน พอลัค ผู้อำนวยการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
2. มร.จอห์น ดัลลี ผู้ร่มก่อตั้งและรองประธานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
3. รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเร่งรัดและติดตามโครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภูเก็ต – 12 พฤษภาคม 2558 เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย องค์กรการกุศล ซึ่งเป็นผู้นำในการให้ความช่วยเหลือการจัดสวัสดิภาพสุนัขและแมวในประเทศไทย ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร shelter medicine หรือ อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิง ซึ่งจัดในหมวดวิชาทางเลือกสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งการเรียนการสอนจะจัดให้มีขึ้นที่ศูนย์พักพิงฯ ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ในจังหวัดภูเก็ต โดยจะเป็นการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

วิชา Shelter Medicine หรือ อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิงนั้น มีการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนสัตวแพทย์ในประเทศแถบตะวันตก และนับเป็นหลักสูตรเฉพาะทางอีกแขนงหนึ่งเช่นกัน นี่ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะทางแขนงนี้ในประเทศไทย ดร.แคทเธอรีน พอลัค ผู้อำนวยการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิง จากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับฝ่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.แคทเธอรีน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการพัฒนาในโครงการใหม่นี้ อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิงนั้นแตกต่างจากเวชปฏิบัติในสาขาทางการสัตวแพทย์อื่นๆ ทั้งนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนกันในโรงเรียนสัตวแพทย์ในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงมีความประสงค์ที่จะแบ่งปันประสบการณ์และทักษะต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับศาสตร์แขนงนี้”

หมวดวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีสุดท้ายจะใช้เวลาสามสัปดาห์ซึ่งจะต้องมีการหมุนเวียนกัน โดยทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยสามารถรองรับนักศึกษาได้คราวละ 10 คน โดยจะเริ่มหลักสูตรในช่วงปิดภาคการศึกษาในปี 2559 ที่ศูนย์พักพิงฯของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยในจังหวัดภูเก็ต

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะสัตวแพทย์ ที่จะทำการคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิง เพื่อให้สามารถจัดตั้งหลักสูตรของคณะฯได้ในอนาคต

ในที่สุด โครงการอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงในสถานพักพิง จะเริ่มด้วยโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเป็นเวลาสองวัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558 นี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการประชุมของสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลก (World Small Animal Veterinary Association หรือ WSAVA) ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสัตวแพทย์ชาวไทยซึ่งทำงานในศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และตัวแทนจากสมาคม WSAVA

จอห์น ดัลลี่ ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกล่าวเสริมว่า: “นี่คือการพัฒนาในเชิงบวกและเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ฉบับแรกของประเทศไทย เรามีความยินดีอย่างมากที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในภูมิภาคนี้ และเราหวังว่าจะมีความร่วมมืออย่างดีกับมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต ”

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย ในประเทศไทย คุณจอห์น ดัลลี่ ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมให้สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิและกิจกรรมของเรา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ ที่ www.soidog.org หรือ www.facebook.com/soidoginthai

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.